فرم استخدام

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر است

کد ملی(*)
ورودی نامعتبر است

تاریخ تولد(*)
ورودی نامعتبر است

محل تولد
ورودی نامعتبر است

نام پدر
ورودی نامعتبر است

وضعیت تاهل(*)
ورودی نامعتبر است

تعداد اولاد
ورودی نامعتبر است

وضعیت نظام وظیفه(*)

ورودی نامعتبر است

مبزان تحصیلات(*)
ورودی نامعتبر است

رشته و معدل تحصیلی(*)
ورودی نامعتبر است

میزان آشنایی با زبان خارجی(*)
ورودی نامعتبر است

میزان آشنایی با کامپیوتر(*)
ورودی نامعتبر است

سوابق کاری(*)
ورودی نامعتبر است

نام و نشانی 2 معرف(*)
ورودی نامعتبر است

آدرس محل سکونت(*)
ورودی نامعتبر است

تلفن تماس(*)
ورودی نامعتبر است

سو پیشینه کیفری(*)
ورودی نامعتبر است

میزان حقوق درخواستی(*)
ورودی نامعتبر است

ارسال رزومه با فرمت pdf
ورودی نامعتبر است

لطفا کد امنیتی را وارد کنید(*)
لطفا کد امنیتی را وارد کنید ورودی نامعتبر است

ارسال

Search