تماس با روابط عمومی
آدرس:
آدرس کارخانه : رشت، کیلومتر 5 جاده تهران، خیابان جنب پمپ بنزین دولت آباد، بن بست نور، شرکت پارس پاک
کد پستی : 35446-41998
تلفن تماس :
33690111 013
33690555 013
33690888 013

فکس : 33690444 013

ارسال ایمیل
اختیاری

Search